Villkor för Aktiv Hundcenters kursverksamhet

Anmälan

Anmälan till våra kurser är bindande.

 

Kursplatsen avser den person som är anmäld.

Till kursen är hunden och föraren välkommen. Familjemedlem kan sitta med vid sidan av.

 

Övriga intresserade är välkommen att kontakta oss då det på de flesta av våra kurser finns

möjlighet att boka observatörsplats.

 

Villkor för hälsa

  • Vaccinationskrav

Hunden ska ha giltig vaccination med DHPPi alternativt DHP.

Vaccinering sker vid 12 veckors ålder därefter vid 1 års ålder, efter detta

behöver vaccinering ske minst vart 3:e år.

Vaccinering mot Kennelhosta (Pi alt KC) är inget krav men dock önskvärt.

 

  • Hunden ska vara ID märkt

 

  • Hunden måste vara fria från smittsamma sjukdomar.

Var uppmärksam på karenstid. T ex är det 1 månads karenstid efter Kennelhosta.

 

  • Löptikar är välkomna till våra kurser.

 

Ansvar och försäkring

Deltagande på kurs sker på eget ansvar och deltagare är ansvarig för ev. skador som hen eller

dennes hund orsakar. Deltagare är själv ansvarig för att hen och hunden är tillräckligt försäkrade.

 

Villkor för betalning

Betalning sker mot fakura

 

Återbud vid skada eller sjukdom

Vid återbud till följd av skada/sjukdom återfås 90% av kursavgiften förutsatt

att återbudet lämnas före kursstart, samt att giltigt läkar- eller veterinärintyg uppvisas.

(Resterande 10% debiteras oavsett skäl).

Har kursen startat är Du betalningsskyldig för hela kursen.

 

Annat

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs, eller skjuta på kursstarten vid för få anmälningar.

Om kurserna skulle bli överbokade förbehåller vi oss rätten att välja deltagare.

 

 

 

Vi innehar ansvarsförsäkring

Vi innehar godkännande för F-skatt

 

Aktiv Hundcenter i Vismarlöv Adress: Eksholmsvägen 357-15, 233 76 Klågerup E-post: linda@aktivhundcenter.se Tele: 0739-516 836