Kurs-shop


Villkor Anmälan

Anmälan till våra kurser är bindande.


Villkor för hälsa hos hunden

 • Hunden måste vara fria från smittsamma sjukdomar.

                  Var uppmärksam på karenstid (t ex 3 veckors karenstid efter Kennelhosta)

 • Vaccinationskrav

                  Hunden ska ha giltlig vaccination med grundvaccinering samt Kennelhosta vaccin

  • Hunden ska vara ID märkt
  • Löptikar är välkomna till våra kurser.


              Ansvar och försäkring

  Deltagande på kurs sker på eget ansvar och deltagare är ansvarig för ev. skador som hen eller

  dennes hund orsakar. Deltagare är själv ansvarig för att hen och hunden är tillräckligt försäkrade.


  Återbud vid skada eller sjukdom

  Vid återbud till följd av skada/sjukdom återfås 90% av kursavgiften förutsatt att
  återbudet lämnas före kursstart, samt att giltigt läkar- eller veterinärintyg uppvisas.

  (Resterande 10% debiteras oavsett skäl).

  Har kursen startat är Du betalningsskyldig för hela kursen.


  Annat

  Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs, eller skjuta på kursstarten vid för få anmälningar.


  Kursplatsen avser den person som är anmäld.

  Till kursen är hunden och föraren välkommen. Familjemedlem kan sitta med vid sidan av.

  Övriga intresserade är välkommen att kontakta oss då det på de flesta av våra kurser finns

  möjlighet att boka observatörsplats.

  Skulle vi bli sjuka eller av annan anledning få förhinder vid något kurstillfälle så antingen flyttas kurstillfället framåt eller så sker tillfället online eller så kommer en annan instruktör.   Vi innehar ansvarsförsäkring

  Vi innehar godkännande för F-skatt